Problem-Solving-Academy הינו אתר לימוד דיגיטלי שיזם אריק אדלמן מתוך ניסיונו כמרצה בקורסים טכנולוגיים כבר שלושים שנה במוסדות להשכלה גבוהה וכמנכ"ל חברת Data Tailor, חברה לפיתוח אפליקציות בסביבת האופיס לייעול תהליכי עבודה וכיועץ לגופים פיננסים שונים.

אריק, מרצה בתואר ראשון ושני במוסדות להשכלה גבוהה, זכה בתואר מרצה מצטיין פעמים רבות במהלך שנות עבודתו. כמו כן, מפתח ויוזם קורסים בהתאם לדרישות הדינמיות בתעשייה. בסדרת הקורסים של אריק נרכוש ידע וכלים יישומיים בשיטה המתאימה ביותר להתמודדות עם דרישות משתנות בעולם העבודה.

הקורסים מתרכזים בנושאים טכנולוגיים כגון

הנושאים מחולקים למספר רמות כך שיתאימו לקשת רחבה של לומדים. לכול רמה מספר תרגילים ופתרונם כך נלמד לשכלל את יכולת התמודדות עם בעיות באמצעות הבנה, פירוק ויצירת פתרון יעיל, יצירתי ואיכותי.

בעולם תחרותי, מתפתח ומתקדם שליטה בנושאים אלה ויכולת פתרון בעיות הן חובה בארגז הכלים של כל סטודנט, עובד ומנהל. יכולות שיעניקו יתרון על פני אחרים, הן בעולם הטכנולוגי והן בתחומים אחרים בחיינו המקצועיים והאישיים, שהרי הכול סביב מתנהל בדרך של בעיה ופתרון.

אריק: "לאורך עבודתי בשלושת העשורים האחרונים הן באקדמיה והן בתעשייה מצאתי, כי העובד נעדר מיומנות לפתרון בעיות בצורה יעילה, איכותית, חדשנית ויצירתית בעולם העבודה המשתנה, מיומנויות אלה אינן נרכשות בלימוד האקדמי המסורתי. נוכחתי לדעת שהסטודנט והעובד מתמודדים עם מחסור בכלים מעשיים לפתרון בעיות. לכן יצרתי קורסים אלה בהם אלמד את הנושאים בזיקה לסביבת עבודה ודרישות התעשייה."

למה אנחנו

"לא נוכל לפתור בעיות באמצעות אותה צורת חשיבה שהשתמשנו בה כשיצרנו אותן." (אלברט איינשטיין)

מטרת האתר היא ליצר ארגז כלים, המשמש את העובד בכול תחום, ולמקד את הלמידה ביכולת לדעת איך לגשת לבעיה ולפתור אותה בדרך יצירתית, פשוטה ויעילה. בשוק מתפתח ותחרותי יכולת זו מעניקה לעובד יתרון משמעותי על פני האחרים.

ידע קיים בגוגל עבור כל נושא, אז מה התוספת שלנו?

  • הכנת עובדים בצורה מיטבית לשוק העבודה.

  • שיטות לימוד מתקדמות להצלחה בקורסים טכנולוגיים.

  • פיתוח יכולת חשיבה גבוהה.

  • גירוי הסקרנות והיצירתיות.

  • חשיבה מחוץ לקופסא

  • יציאה מאזור הנוחות

באתר שלנוProblem-Solving-Academy  נלמד להבין מהי הבעיה שעומדת לפנינו, לפרקה לגורמים, ולמצוא את הדרך הנכונה והיעילה לפתרונה.

איך בדיוק נעשה זאת ?

  1. נלמד כל נושא בדרך מעשית ורלוונטית לעולם העבודה.
  2. האתר מתרכז בנושאים טכנולוגים כגון: Excel, PythonSQL
  3. לכל נושא מספר רמות לימוד ובהן שאלות ברמות קושי משתנות כולל פתרונות

למה נושאים טכנולוגים אלו דווקא ?

היום כשהעולם הטכנולוגי תופס מקום הולך וגדל, הן העובד והן הסטודנט חייבים ללמוד כיצד ליישם נושאים אלה, בכדי להתבלט בשוק העבודה. כלים אלה הם כלים אוניברסליים, ומשמשים כמעט בכל עבודה ובכול מקום בעולם. שימוש נכון בהם מקנה יתרון גדול.

אריק, מרצה בתואר ראשון ושני במוסדות להשכלה גבוהה, זכה בתואר מרצה מצטיין פעמים רבות במהלך שנות עבודתו. כמו כן, מפתח ויוזם קורסים בהתאם לדרישות הדינמיות בתעשייה. בסדרת הקורסים של אריק נרכוש ידע וכלים יישומיים בשיטה המתאימה ביותר להתמודדות עם דרישות משתנות בעולם העבודה.